ÖN’cü Bir Program

Mahmut Ön Koleji Ortaokul Programı ile MEB programı çerçevesinde tüm dersler kapsamlı bir şekilde işlenirken, öğrencilerimizin uygulama yapmaları gereken alanlarda buna imkan veren özel dersliklerde çalışmaları ve kendilerini teorik bilgilerin yanı sıra pratik olarak da geliştirmelerine imkan sağlamaktayız.

Danışman Öğretmenlerle Hep İletişim Halinde

Gelişim çağındaki öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, akademik ve bedensel gelişmelerini dikkatle takip ederek velilerimizle sürekli iletişim halinde olunmasını sağlayan danışman öğretmenlik sistemi uygulamaktayız. Danışman öğretmenler, öğrencilerimizin sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını planlar ve uygularlar.

Etkili Yabancı Dil Programı

Yabancı dil eğitiminde; iletişime dayalı olarak verilen İngilizce ve Almanca derslerinde etkileşimli dijital uygulamalar, aktiviteler, yaratıcı drama gibi uygulamalar yapılmaktadır. 5.sınıfta İngilizce hazırlık programı uygulamaktayız, yoğun İngilizce eğitimi ile kavramları hem anadillerinde hem de İngilizce irdeleyerek, bütünsel olarak kavramalarını sağlamayı hedefliyoruz.

LGS Özel Çalışmaları

Öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerine uygun şekilde hazırlanmış öğretim programları ile ulusal ve uluslararası alanlarda karşılaşacakları her tür sistemin gerekliliklerine donanımlı bireyler olarak hazırlanmaktadırlar. Öğrencilerimize program paralelinde alanında uzman öğretmenlerle LGS hazırlık çalışmaları da kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır.