Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmuş olan “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi” psikolojik danışmanlarımız, öğrencilerimizle birebir ilgilenmektedir. Bireyin “kişisel-sosyal” gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onun kişisel gelişim ve uyumuna yardımcı olmak amacıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilere istekleri ve beklentileri doğrultusunda yardımcı olmakta, sosyal ya da bireysel sorunlarını en kısa zamanda ve en doğru biçimde çözebilmeleri için gerekli yönlendirmeler yapmaktadır. Öğrencilerin gelecek yaşamlarına yönelik kariyer planlarının yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

 1. Oryantasyon çalışmaları
 2. Tanıma çalışmaları
 3. Yönlendirme çalışmaları
 4. Akademik başarıyı arttırma çalışmaları
 5. Danışmanlık çalışmaları
  • Bireysel danışmanlık çalışmaları
  • Grup çalışmaları
 6. Konferans ve eğitici çalışmalar
 7. Mesleki rehberlik ( Kariyer danışmanlığı) çalışmaları

Öğretmene Yönelik Çalışmalar:

 1. Oryantasyon çalışmaları
 2. Sınıf öğretmenliği çalışmaları
 3. Danışmanlık çalışmaları
 4. Hizmet içi eğitim çalışmaları

Veliye Yönelik Çalışmalar:

 1. Veliyi tanıma çalışmaları
 2. Anne-baba danışmanlık çalışmaları
 3. Konferans ve grup çalışmaları
 4. Okul sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar
 5. Öğrencinin gelişimine yönelik konferanslar
 6. Bültenler aracılığı ile bilgilendirme
 7. Okul Aile Birliği ile işbirliği

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI :Okulumuza yeni katılan öğrencilerin okula uyum sürecini hızlandırmak amacıyla rehberlik birimi tarafından okulun tanıtılması içerikli oryantasyon çalışması organize edilmektedir. Bu çalışma kapsamı içerisinde öğrencilerin çeşitli grup çalışmaları yaparak birbirleri ile grup etkileşiminde bulunmaları sağlanır.

 

BİREYSEL REHBERLİK :Bireyin “kişisel-sosyal” gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onun kişisel gelişim ve uyumuna yardımcı olmak amacıyla rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

 • Bireysel Görüşmeler: Anne-babalara, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilir. Hedef ebeveynin kendini ve çocuğunu objektif bir gözle görebilmesini ve pek çok çözüm içerisinden kendine ve çocuğuna en uygun olanı seçebilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin yaşadıkları sorunları giderebilmeleri için gereken çözüm yollarını kendilerinin bulabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
 • Bireyi Tanıma Teknikleri: Öğrenciyi tanımak ve onun kendisini tanımasını, özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini, geleceğe yönelik beklentilerini somutlaştırmasını sağlamak amacı ile çeşitli test, anket, envanter vb. gibi ölçme araçları uygulanır. Bu materyaller sınıf düzeyi dikkate alınarak belirlenir, öğrenciyi değerlendirme ve yönlendirme amacı ile kullanılır.

 

EĞİTSEL REHBERLİK :Bireyin öğrenmesini kolaylaştırmak, eğitsel başarısını artırmak, yetenek ve ilgilerine uygun bir eğitim dalı seçmesine katkı sağlamak, eğitim yaşamıyla ilgili karşılaştığı sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, birey için uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

MESLEKİ REHBERLİK:Bireyin çeşitli meslekleri tanıması, kendi özelliklerine uygun meslekleri seçmesi, seçtiği mesleğe hazırlanması ve mesleki yönden gelişmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Bireyin meslek seçiminin sağlıklı bir mesleki gelişim süreci yaşamasıyla ilgili olduğunun bilinciyle her düzeyde mesleki rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Okulumuzda her yıl meslek ve üniversite tanıtımları yapılmakta. Meslek tanıtımlarının  yanı sıra, geziler, konferanslar düzenlenmekte, öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmeleri amaçlanmaktadır

YAYINLAR: Öğrenciye yönelik; meslek seçimi, sınıf geçme ve alan seçimi, YGS / LYS sınav sistemi, TEOG sistemi, verimli ders çalışma ve zaman kullanımı vb. konularda öğrencilerimize ve velilerimize bu konular hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Velilerimize yönelik olarak belirli aralıklarla bilgilendirme amaçlı  “Rehberlik Bülteni” çıkarılmaktadır

KONFERANSLAR: Veli ve öğretmenlerimizi bilgilendirmek, gençlerle yaşayabilecekleri sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak amacıyla, gençlik psikolojisi, stres ve başa çıkma yolları, ailenin öğrenci başarısına etkileri, iletişim ve çatışma çözme yöntemleri, ergenlik dönemi özellikleri vb. konularda okulumuz psikolojik danışmanları tarafından veli ve öğretmen bilgilendirme seminer çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerimizi bilgilendirme amaçlı olarak, verimli çalışma, sınav kaygısı, zamanı iyi kullanabilme, etkili karar verme, problem çözme, etkili iletişim ve plan yapma becerileri, kendini tanıma ve kendini kabul, meslekleri tanıma, kendi yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri ile öğrenme konuları ve meslekler arasında bağ kurabilme, öğrenme ve çalışmaya yönelik olumlu tutumlar, toplum hayatına uyum sağlayabilme ve katkıda bulunma için gerekli sorumluluk, başkalarına saygı ve yardımlaşma gibi değerlerle ilgili olarak ihtiyaç doğrultusunda okulumuz psikolojik danışmanları tarafından seminer çalışmaları yapılmaktadır.