MİSYON

Öğrencilerimizi, sevgi-saygı ortamında, kendini iyi ifade eden, hızla değişen teknolojiyi iyi kullanabilen, yabancı dili evrensel bilgi denizinden yararlanacak düzeyde anlayan ve yorumlayan, araştırmacı, proje geliştiren, sunum becerilerine sahip, kendini yenileyen ve geliştiren, ulusal-evrensel ve etik değerlere sahip,çevreye ve doğaya duyarlı,spor ve güzel sanatlar ile ilgili, üretken, rekabetçi, özgüveni olan kendine ve topluma faydalı, Atatürk ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yaşama hazırlamaktır.

VİZYON

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağa uyum sağlayan, eğitim-öğretim alanında uluslararası standartlarda, akademik ve sosyal yeterlilikte öğrenciler yetiştiren ve onlara özgün bireyler olduklarını fark ettirerek hayata hazırlayan Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlardan biri olmaktır.