Mahmut ÖN Ortaokulu’nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmaları öğrenciye, veliye, öğretmene ve kuruma yönelik rehberlik hizmetlerini kapsar. Koruyucu, geliştirici ve önleyici rehberlik çalışmalarıyla gençlerimizin kendini gerçekleştirmiş ve hedefi olan ruhsal sağlıkları yerinde bireyler olarak toplum içinde yerlerini almaları sürecinde birimimiz her zaman desteğe hazır bir şekilde çalışır.

  • Bireysel Rehberlik Çalışmaları: Öğrencimizin yaş dönemi özellikleri dikkate alınarak sosyal, fiziksel, kişisel ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda mutlu bireyler olmaları hedefiyle psikolojik destek çalışmaları yapılır. Bu görüşmeler gizlilik esası çerçevesinde etkili iletişim becerileri kullanılarak gerçekleştirilir. Görüşmelerimizde psikolojik danışmanımız eleştirme, yargılama ve suçlama engellerini kullanmadan danışan öğrencimizin keyifli ve mutlu bir şekilde problemlerinin çözümüne katkıda bulunmayı hedefler.
  • Grup Rehberliği: Okulumuzda “verimli ders çalışma, öfke kontrolü, benlik saygısını geliştirme, sosyal kaygı ve sınav kaygısı “konularında grup rehberliği hizmeti verilmektedir. Belirlenen konu çerçevesinde bir araya gelen öğrencilerimiz rehber öğretmen ve psikolojik danışmanımızın önderliğinde var olan sorun ve kaygılarını paylaşarak rahatlarken, buldukları çözüm yollarını hayatlarına yansıtmaya çalışırlar. Grup üyeleri düzenli aralıklarla bir araya gelerek, rehber öğretmenimizin belirlediği gündem doğrultusunda çalışırlar.
  • Eğitsel Rehberlik: Akademik ağırlıklı bir eğitim-öğretim programı sürdürülen okulumuzda eğitsel rehberlik çalışmaları da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimizin en çok ağırlık verdiği alandır. Rehber öğretmen ve psikoloji danışmanımız öğrencimizin eğitsel tercihleri, okul ve alan seçimleri, öğrenme stilleri, verimli ders çalışma teknikleri, zamanı verimli kullanma becerileri konusunda her öğrenciye birebir ve grup çalışmalarıyla destek olur. Sınavlara hazırlanma yöntemleri, motivasyon çalışmaları, öğrenme engelleriyle baş etme yöntemleri, hafıza ve dikkat çalışmaları, eğitsel planlama, hedef belirleme eğitsel rehberlik çalışmalarımızdan bazılarıdır. Kariyer günleri ve meslek tanıma çalışmalarıyla öğrencilerimiz hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerlerken Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz her zaman yanlarındadır.
  • LGS Çalışmaları :

Okulumuzda uygulanan deneme ve sınavlar titizlikle takip edilerek öğrencilerimizin soru çözümü yeterlilikleri ve sınav sonuçları kayıtları düzenli olarak tutulur. Başarı ve motivasyonlarındaki istikrar kontrolü sürekli yapılarak başarısı artan öğrenciler takdir edilir, düşen öğrencilerle destek çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin girecekleri sınavlar ve değerlendirme teknikleri konusunda eksiksiz bilgi sahibi olmaları hedeflenir. Liseden sonra gidebilecekleri üniversite ve yüksekokullar konusunda da yeterli bilgi sahibi olmaları konusunda gerekli çalışmalar yapılır.

  • Seminer Çalışmaları

Öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize yönelik olarak yaptığımız seminer çalışmalarında ağırlıklı olarak ele aldığımız konular şöyledir:

Öğrencilerimize yönelik seminerler: Sınav sistemi hakkında bilgilendirme, Sınav Kaygısı, Arkadaşlık İlişkileri, Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Öğrenme Stilleri, Başarı ve Motivasyon, Zaman Yönetimi, İletişim

Velilerimize yönelik seminerler: Yaş Dönemi Özellikleri, Aile İçi Etkileşim, Sınav Sistemi ve Yerleştirme, Başarı İçin Aileye Düşen Görevler, İletişim

Öğretmenlerimize Yönelik Seminerler: Sınıf Yönetimi, Verimli Ders Anlatma, Öğrenme Stilleri, Dikkat Eksikliği ve Davranış Problemleri, İletişim