Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi adına okulumuzda öğrenci meclisi başkanlık seçimleri yapılmıştır. Öğrencilerimizin kapalı oy kullanarak yaptığı seçim sonucunda; ortaokul öğrenci meclis başkanı 7-A sınıfından Beyza Su ÇEVİKLİ,  lise öğrenci meclis başkanı ise 10-B sınıfından  Sude SÜZER seçilmiştir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.