Sayın Velimiz,
12.sınıf öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırabilmeleri ve hedeflerini belirlemeleri açısından 07 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’de İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gezi gerçekleşecektir.